Яндекс.Метрика


Змінено порядок надання деяких адміністративних послуг
20.08.2014
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 року № 523-р затверджено Перелік адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг. До зазначеного Переліку внесено реєстрацію декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці та відомчу реєстрацію великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування . Просимо звернути увагу на те, що з 1 вересня поточного року відповідно до п. 5 Розпорядження прийом суб'єктів звернень щодо надання зазначених адміністративних послуг здійснюється через центри надання адміністративних послуг, утворені, в тому числі, при міських радах (їх виконавчих органах) населених пунктів, які є адміністративними центрами областей, тобто через центр надання адміністративних послуг Дніпропетровської міської ради . Контактна інформація про центр зазначена у відповідних Інформаційних картках адміністративних послуг, розміщених в розділі "Адміністративні послуги". В приміщенні теруправління декларації, заяви та документи щодо відомчої реєстрації ТТЗ не приймаються.
 
ІНФОРМАЦІЙНІ КАРТКИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
29.03.2013

Видача дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки  - doc  vudacha_razresheniya 104.50 Kb

Переоформлення дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки - doc  pereoformlenie_razresheniya 91.00 Kb

Видача дублікату дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки - doc  vudacha_dublikata_razresheniya 90.50 Kb

Анулювання дозволу на виконання робіт тпідвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки - doc  anulirovanie_razresheniya 87.50 Kb

Реєстрація Декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки - doc  registraciya_deklaracii 107.50 Kb

Відомча реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування - doc  registraciya_transporta 139.50 Kb

Реєстрація об'єктів підвищеної небезпеки у Державному реєстрі об'єктів підвищеної небезпеки - doc  registraciya_obekta_po 91.00 Kb

Реєстрація Декларацій безпеки об'єктів підвищеної небезпеки у Державному реєстрі об'єктів підвищеної небезпеки - doc  registraciya_deklaracii_bezopasnosti 92.00 Kb

 

Інформацію оновлено станом на 14.08.2014

 
Порядок реєстрації великотонажних та інших технологічних транспортних засобів
26.03.2013

ПОРЯДОК
прийому документів на реєстрацію, перереєстрацію та зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів

      Необхідність реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів (далі – ТТЗ) визначається Законом України "Про дорожній рух»" та "Порядком відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 6.01.2010 № 8 – doc  poryadok_registracii_tts 126.00 Kb
     Прийом документів на реєстрацію, перереєстрацію та зняття з обліку ТТЗ здійснюється в приміщенні Криворізького гірничопромислового теруправління Держгірпромнагляду з понеділка по четвер з 9-00 до 12-00, з 13-00 до 16-00, у п’ятницю з 9-00 до 12-00 та з 13-00 до 15-00, за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Коротченка, 1к, кабінет № 316

Перелік документів, необхідних для реєстрації ТТЗ:
- заява власника – doc  blank_zayava_yurosoba 30.50 Kb
                        - doc  blank_zayava_fizosoba 28.50 Kb
- копія паспорта (для повнолітньої фізичної особи та особи віком від 16 до 18 років), свідоцтва про народження (для осіб віком до 16 років);
- копія документів, що підтверджують правомірність придбання технологічного транспортного засобу, а саме:
   (довідка-рахунок, яка видана підприємством-виготовлювачем або іншим суб'єктом господарювання, що реалізує технологічний транспортний засіб, за формою, встановленою постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р № 1388 "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів";
   акт приймання-передачі, виданий підприємством-виготовлювачем технологічного транспортного засобу чи його вузлів і агрегатів або в інших випадках, передбачених законодавством;
   договір купівлі-продажу, міни, дарування, лізингу, позички, застави, біржова угода, договір про спільне володіння, користування і розпорядження майном, що перебуває у спільній частковій власності;
    документи, що підтверджують реалізацію технологічного транспортного засобу на аукціоні;
    договір оренди майна із зазначенням у ньому домовленості між сторонами щодо реєстрації технологічного транспортного засобу за орендарем та доручення на право керування і використання цього транспортного засобу;
   вантажна митна декларація на технологічний транспортний засіб, що ввозиться, або посвідчення митного органу про реєстрацію ввезених на митну територію України технологічних транспортних засобів, вузлів і агрегатів (на технологічний транспортний засіб, реалізований на митній території України одним суб'єктом господарювання іншому суб'єкту господарювання, вантажна митна декларація для взяття на облік не надається);
   рішення уповноваженого органу про відчуження технологічного транспортного засобу;
   виконавчий напис нотаріуса про витребування від боржника майна;
   рішення суду про визначення права власності на технологічний транспортний засіб;
   договір про спільне володіння, користування у разі отримання технологічних транспортних засобів кількома громадянами в рахунок майнових паїв у зв'язку з виходом або виключенням їх із кооперативу, рішення органу управління господарського товариства, засвідчене в установленому порядку, про повернення засновникові (учасникові) товариства у зв'язку з його виходом або виключенням з товариства технологічного транспортного засобу, переданого ним у власність або для користування;
   інші документи, що встановлюють право власності або користування технологічним транспортним засобом);
- копія наказу про призначення посадової особи, відповідальної за безпечну експлуатацію та технічний стан технологічного транспортного засобу (для юридичної особи);
- копія експлуатаційної документації;
- копія документів, що підтверджують оплату вартості бланків, номерних знаків, виданих під час реєстрації, та послуг за проведення технічного огляду;
- копія сертифіката відповідності, свідоцтва про визнання відповідності, декларації про відповідність для технологічного транспортного засобу, на який розповсюджуються відповідні вимоги;
- акт технічного огляду;
- позитивний висновок експертизи, проведеної фахівцями експертно-технічного центру, на відповідність технологічного транспортного засобу нормативно-правовим актам з охорони праці України (для технологічних транспортних засобів, виготовлених за межами України чи переобладнаних або самостійно зібраних).

     Для реєстрації технологічного транспортного засобу, що тривалий час (більше п'яти років) експлуатується суб'єктом господарювання та на який відсутні документи, що встановлюють право власності або користування, та про попередню його реєстрацію, надається копія інвентарної картки обліку основних засобів або витяг з балансової відомості, у яких зазначається дата введення в експлуатацію технологічного транспортного засобу, скріплені підписом посадової особи суб'єкта господарювання та печаткою.

     Для реєстрації технологічного транспортного засобу, що раніше експлуатувався і перебував на обліку, подається разом з документами, зазначеними у Переліку, свідоцтво про реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу з позначкою про зняття з обліку.

    Технологічний транспортний засіб, який належить кільком юридичним або фізичним особам на праві спільної власності, що підтверджується одним із документів, що підтверджують правомірність придбання, за письмовою згодою співвласників реєструється за одним із них.

    Технологічні транспортні засоби, отримані власником у разі злиття, приєднання, поділу, перетворення суб'єкта господарювання, реєструються за новим суб'єктом господарювання на підставі запису в статуті про правонаступництво та передавального акта (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу).

   Технологічний транспортний засіб, який належить малолітній або неповнолітній особі, реєструється за нею за заявою одного з батьків (усиновлювачів) або опікуна чи піклувальника.

   Подання заяви про проведення реєстраційних дій, отримання свідоцтва про реєстрацію і номерного знака може здійснювати уповноважена власником технологічного транспортного засобу особа за його дорученням, посвідченим у встановленому порядку

зразок заповнення заяви на реєстрацію ТТЗ

 
Перелік документів, необхідних для перереєстрації ТТЗ

- заява власника – doc  blank_zayava_yurosoba 30.50 Kb
                        - doc  blank_zayava_fizosoba 28.50 Kb
- копія паспорта (для повнолітніх фізичних осіб та осіб віком від 16 до 18 років), свідоцтва про народження (для осіб віком до 16 років);
- копія документів, що підтверджують правомірність придбання чи використання технологічного транспортного засобу, вузлів і агрегатів, які мають ідентифікаційні номери, у тому числі довідки про встановлення вузла або агрегату з обмінного чи резервного фонду суб'єкта господарювання, скріпленої його печаткою; - свідоцтво про реєстрацію технологічного транспортного засобу;
- акт технічного огляду технологічного транспортного засобу;
- копія документів, що підтверджують оплату вартості бланків, номерних знаків, виданих під час перереєстрації, та послуг за проведення технічного огляду.

зразок заповнення заяви на перереєстрацію ТТЗ -

Підстави для перереєстрації ТТЗ:
- зміна найменування чи імені власника;
- зміна форми власності;
- зміна місця знаходження органу управління юридичної особи чи місця проживання або перебування фізичної особи – власника ТТЗ;
- втрата або непридатність до подальшого використання свідоцтва про реєстрацію чи номерного знака;
- зміна вузлів та агрегатів, що мають ідентифікаційні номери;
- у разі переобладнання ТТЗ за умови проведення фахівцями експертно-технічного центру експертизи на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці.

 

Перелік документів, необхідних для зняття з обліку ТТЗ:
- заява власника – doc  blank_zayava_yurosoba 30.50 Kb
                        - doc  blank_zayava_fizosoba 28.50 Kb
- копія паспорта (для повнолітніх фізичних осіб та осіб віком від 16 до 18 років), свідоцтва про народження (для осіб віком до 16 років);
- свідоцтво про реєстрацію технологічного транспортного засобу;
- акт технічного огляду технологічного транспортного засобу або акта на списання основних;
- копія документів, що підтверджують оплату вартості бланків, номерних знаків, виданих під час перереєстрації, та послуг за проведення технічного огляду;
- номерний знак технологічного транспортного засобу, що знімається з обліку.

     У разі втрати свідоцтва про реєстрацію чи номерного знака на технологічні транспортні засоби, які непридатні до подальшого використання та вибраковуються (списуються), власник повинен подати до територіального органу Держгірпромнагляду посвідчені в установленому порядку документи, що підтверджують факт їх втрати.

    Зняття з обліку технологічного транспортного засобу, що належить кільком юридичним або фізичним особам на праві спільної власності, здійснюється лише за умови наявності їх спільного рішення.

    Не допускається зняття з обліку технологічного транспортного засобу, на який накладено арешт чи заборону на зняття його з обліку.

зразок заповнення заяви -

За довідками звертатись: Криворізьке гірничопромислове теруправління Держгірпромнагляду тел. 404-48-83

 
Порядок прийому документів на одержання дозволу та видача дозволів
29.12.2011
ПОРЯДОК
прийому документів на одержання (переоформлення, видачу дублікату, анулювання) дозволу на виконання робіт та
  експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, декларацій та видачі дозволів, зареєстрованих декларацій
        Необхідність отримання дозволу визначається Законом України "Про охорону праці" та "Порядком видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 (зі змінами від 10.10.2012) - doc  poryadok_vudachi_dozvoliv_1107 127.50 Kb
       Прийом документів на одержання (переоформлення, видачу дублікату, анулювання) дозволів та видача дозволів здійснюється, згідно з вимогами Законів України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та "Про адміністративні послуги", виключно державним адміністратором центру надання адміністративних послуг "Муніципальний центр послуг м. Кривого Рогу", вікно № 5: понеділок, середа, п'ятниця з 8-30 до 17-00; вівторок, четвер з 8-30 до 20-00; субота з 8-30 до до 17-00, за адресою: м. Кривий Ріг, площа Радянська, 1
   Представником Криворізького гірничопромислового теруправління Держгірпромнагляду щочетверга з 9-00 до 12-00 у центрі надання адміністративних послуг"Муніципальний центр послуг м. Кривого Рогу"  надаються лише консультації.
  
 
  Перелік документів, необхідних для одержання дозволу:

  Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки
- заява на одержання дозволу - doc  blank_dozvil_robotu 34.00 Kb
- висновок експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявлених робіт;
  зразок заповнення заяви - rtf  zrazok_na_robotu 61.79 Kb

  Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
- заява на одержання дозволу - doc  blank_dozvil_ekspluataciya 34.00 Kb
- висновок експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устаковання;
  зразок заповнення заяви - rtf  zrazok_na_ekspluataciyu 62.20 Kb

  Дозвіл на застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
- заява на одержання дозволу - doc  blank_dozvil_zastosuvannya 34.00 Kb
- висновок експертизи щодо відповідності додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устаковання;
  зразок заповнення заяви - rtf  zrazok_na_zastosuvannya 61.87 Kb
 
  Перелік документів, необхідних для переоформлення дозволу
:
- заява про переоформлення дозволу - doc  blank_pereoform 34.00 Kb
- оригінал дозволу, що підлягає переоформленню;
  зразок заповнення заяви - rtf  zrazok_na_pereoformlennya 63.58 Kb

Підстави для переоформлення дозволу (ст. 21 Закону України "Про охорону праці"):
- зміна найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи - підприємця;
- зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання.

  Перелік документів, необхідних для видачі дублікату дозволу:
- заява про видачу дублікату дозволу - doc  blank_dublikat 34.50 Kb
- непридатний для використання дозвіл.
  зразок заповнення заяви - rtf  zrazok_na_dublikat 62.65 Kb

Підстави для видачі дублікату дозволу (ст. 4-1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"):
- втрата дозволу;
- пошкодження дозволу.

  Перелік документів, необхідних для анулювання дозволу (за бажанням суб'єкта господарювання):

- заява про анулювання дозволу - doc  blank_anulirovanie 34.50 Kb
- ориганіл дозволу, що підлягає анулюванню.
  зразок заповнення заяви - rtf  zrazok_na_anulyuvannya 61.91 Kb

Підстави для анулювання дозволу (ст. 21 Закону України "Про охорону праці"):
- заява роботодавця або уповноваженої ним особи про анулювання дозволу;
- припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація) або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Також "Порядком видачі дозволів" передбачено виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію устатковання підвищеної небезпеки на підставі Декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. Прийом декларацій та видача зареєстрованих декларацій здійснюється відповідно до вимог розпорядження КМУ від 16.05.2014 № 523-р через центри надання адміністративних послуг, утворені, в тому числі, при міських радах (їх виконавчих органах) населених пунктів, які є адміністративними центрами областей, тобто через
центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) Дніпропетровської міської ради: ЦНАП "Правобережний", 49000, м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, 75, тел. (056) 742-84-08, тел./факс (056) 745-52-19. Графік роботи ЦНАП "Правобережний": понеділок, середа з 9-00 до 18-00; вівторок, четвер з 9-00 до 20-00; п'ятниця з 9-00 до 16-45; субота з 9-00 до 16-00.

Декларація відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки подається у двох екземплярах - doc  deklaraciya 38.50 Kb
  зразок заповнення декларації - rtf  zrazok_deklaracii 107.42 Kb

При зверненні до державного адміністратора з питання одержання дозволу та реєстрації декларації уповноважена особа підприємства повинна мати відповідне доручення від керівника підприємства.
 
Просимо звернути увагу, що прийом документів на одержання (переформлення, видачу дублікату, анулювання) дозволу, декларацій, а також  видача дозволів та зареєстрованих декларацій здійснюється виключно через центри надання адміністративних послуг.
 
За довідками звертатись:
Криворізьке гірничопромислове теруправління Держгірпромнагляду тел. 404-48-78, 404-48-86
 

державний адміністратор ЦНАП "Муніципальний центр послуг м. Кривого Рогу" тел. (0564) 92-13-61


державний адмінінстратор  ЦНАП "Правобережний" м. Дніпропетровськ тел. (056) 742-84-08, тел./факс (056) 745-52-19

 


 

РОЗ'ЯСНЕННЯ ЩОДО ПОРЯДКУ ВИДАЧІ ДОЗВОЛІВ, ЗАТВЕРДЖЕНОГО ПОСТАНОВОЮ КМУ ВІД 26 ЖОВТНЯ 2011 РОКУ № 1107  -   doc  Роз'яснення 670.50 Kb

 

 
26.11.2014

Звернення

28 квітня – Всесвітній день охорони праці

Конкурс

Охорона праці очима дітей

Охорона праці очима дітей

2007-2012 © Криворізьке гірничопромислове ТУ, Розробка сайта - студія RIDIZ